Državni arhiv grada Vukovara

Ustroj arhiva

Odjel općih poslova

Odjel općih poslova uključuje rad ravnatelja, urudžbeni zapisnik s pismohranom, te pomoćne službe (održavanje, sigurnost).

 

Ravnatelj:

Petar Elez, arhivist-specijalist

 

Kontakt:

091/623-2260

ravnatelj@davu.hr

 

Tajnica:

Katica Maganić

 

Kontakt:

032/425-195

032/333-934

091/232-2327

drzavni.arhiv.vu@davu.hr

katica.maganic@davu.hr

 

 

 

Odjel za obradu i sređivanje arhivskog gradiva

Odjel za obradu i sređivanje arhivskog gradiva sređuje i obrađuje arhivsko gradivo u arhivu u skladu s temeljnim načelima arhivske struke, sastavljaju i objavljuju obavijesna pomagala za arhivske fondove i zbirke, provode mjere zaštite arhivskog gradiva u arhivu i skrbe za njegovu sigurnost, organiziraju obavljanje zaštitnog i sigurnosnog snimanja arhivskog gradiva, te obavlja druge poslove određene Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN, 105/97), te drugim propisima.

 

Voditelj:

Stjepan Prutki, viši arhivist

 

Kontakt:

032/331-695

091/232-2326

stjepan.prutki@davu.hr

 

 

mr.sc. Anđela Ljubas, arhivist specijalist

 

Kontakt:

032/331-695

andjela.ljubas@davu.hr

 

 

Mirela Baličević, viši arhivski tehničar

 

Kontakt:

032/331-695

mirela.balicevic@davu.hr

 

 

 

 

Odjel zaštite arhivskog gradiva izvan arhiva

Odjel zaštite arhivskog gradiva izvan arhiva (Vanjska služba) u skladu sa zakonskim propisima provodi nadzor nad arhivskim gradivom u pismohranama javnih organizacija i ustanova, te u pismohranama stvaratelja i imatelja privatnog gradiva s područja nadležnosti Državnog arhiva u Vukovaru.

 

 

Irena Milobara, viši arhivist

 

Kontakt:

032/333-931

091/232-2335

irena.milobara@davu.hr

 

 

Branimir Peti, arhivist

 

Kontakt:

032/333-931

branimir.peti@davu.hr

 

Dokumentacijsko-informacijski centar

Dokumentacijsko-informacijski centar (INDOK služba) važan je segment djelovanja svakog arhiva zbog kvalitetne organizacije rada arhivista i istraživača i brzog pronalaženja informacija i podataka. Zadaće ovog odjela su višestruke jer mora osigurati podatke o gradivu koje se čuva u Državnom arhivu u Vukovaru, ali i u ostalim državnim arhivima, čuva i daje arhivskim djelatnicima i korisnicima na uporabu inventare arhivskog gradiva matičnog arhiva i osnovne podatke o fondovima u drugim arhivima. Osim toga, vodi sve zakonom propisane evidencije o fondovima, čuva inventare sređenih arhivskih fondova i zbirki, priprema gradivo za istraživače i pruža im tehničke usluge, vodi evidencije o istraživačima i temama istraživanja. U njegovu sastavu djeluju čitaonica i knjižnica.

 

Voditelj:

Irena Milobara, viši arhivist

 

Kontakt:

032/333-931

091/232-2335

irena.milobara@davu.hr

 

Branimir Peti, arhivist

 

Kontakt:

032/333-931

branimir.peti@davu.hr

Arhivski sabirni centar u Vinkovcima

Arhivski sabirni centar u Vinkovcima (ASCVK) započeo je sradom 1. srpnja 1990. godine, a svojim je radom pokrivao područje tadašnjih općina Vinkovci, Vukovar i Županja (današnja Vukovarsko-srijemska županija). Jedini je dislocirani odjel DAVU-a. ASCVK obavlja gotovo sve stručne poslove na obradi i sređivanju arhivskog gradiva koje čuva u svojim spremištima, zaprima i rješava zahtjeve za izdavanjem potvrda o podacima sadržanim u gradivu koje čuva, obavlja istraživanja na službeni zahtjev, izdaje gradivo na korištenje u čitaonici, te skrbi o gradivu smještenim u spremištima.

 

Kontakt:

032/333-934