Državni arhiv grada Vukovara

Pregled fondova i zbirki

  • C.1. Vojna krajina do 1881.
  • C.2. Vojne postrojbe i ustanove do 1918.
  • C.3. Vojne postrojbe iz razdoblja 1918.-1941.
  • C.4. Vojne postrojbe i ustanove NOP-a 1941.-1945.
  • C.5. Vojne postrojbe i ustanove NDH 1941.-1945.
  • C.6. Četničke vojne postrojbe od 1941. do 1945.
  • C.7. Vojne postrojbe i ustanove 1945.-1990.
  • C.8. Hrvatska vojska od 1991.
  • C.9. Pobunjeničke i okupacijske postrojbe 1991.-19

Povratak na prethodnu stranicu