Državni arhiv grada Vukovara

Predaja zahtjeva

Arhivsko gradivo dostupno je za korištenje svim korisnicima pod jednakim uvjetima u čitaonici DAVU. Obveze korisnika i uvjeti korištenja arhivskog gradiva i obavijesnih pomagala propisani su Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, NN 64/00). Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice DAVU.

 

Uvid u arhivsko gradivo stranke i korisnici mogu dobiti na dva načina:

 

1. Izravnim korištenjem gradiva za potrebe znanstveno-istraživačkog rada, istraživanja obiteljskih rodoslovlja ili zavičajne povijesti. Korisnik je dužan osobno doći u Državni arhiv, te u prostoru čitaonice ispuniti obrazac Prijavnice za korištenjem gradiva, uz obavezno navođenje osobnih podataka, fondova i zbirki koje namjerava pretraživati te svrhe korištenja (maturlani rad, osobno istraživanje zavičajne povijesti, znanstveni rad i sl.). Nakon obrade zahtjeva, korisnik u prostoru čitaonice može dobiti na uvid traženo arhivsko gradivo, uz poštivanje uvjeta korištenja gradiva navedenih u Pravilniku o radu čitaonice DAVU.

 

2. Predajom zahtjeva za izdavanjem preslika dokumenata o izgradnji objekata (aktualno u svrhu provedbe Zakona o legalizaciji), potvrda o radnom stažu, završenoj školskoj spremi i sl. Nakon što stranka ispuni obrazac zahtjevnice za izdavanjem preslike, predaje ga osobno dolaskom u Državni arhiv, ili službenom poštom na adresu arhiva. Napominjemo kako je zahtjeve moguće poslati i u elektronskome obliku na e-mail adresu, navedenu u području kontakata.

Zahtjeve za izdavanjem potvrda Državni je arhiv dužan riješiti u zakonskome roku od 30 dana, no, ukoliko je u mogućnosti, zahtjevi se riješe u roku od 15 dana.

Tražene preslike i uvjerenja stranke mogu dobiti i na kućnu adresu, ukoliko se to izričito navede u zahtjevu (kako bi se izbjegle nepotrebne gužve oko čekanja u redu i sl. Napomena: naplaćuje se poštarina). Preslike arhivskog gradiva i uvjerenja strankama izdaju se UTORKOM i PETKOM, u vremenu od 8:00 do 13:00 sati.

Stranka je pri podizanju preslike ili uvjerenja dužna arhivu platiti naknadu sukladno cjeniku arhiva. Za izdavanje preslika o izgradnji objekata ona iznosi 50 kn, a za potvrde iz ostalih kategorija prema cjeniku.

U slučaju da arhiv ne može pronaći traženi dokument, stručni djelatnici će Vas obavijestiti o tome telefonski.