Javno predavanje: KAKO SU VIKTORIJANSKE DAME POSTALE BORBENE SUFRAŽETKINJE - BORBA ŽENA ZA PRAVO GLASA

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, u organizaciji Ogranka Matice hrvatske  u Vukovaru i Državnog arhiva u Vukovaru, 6. ožujka 2024. godine, u Državnom arhivu u Vukovaru, održano je predavanje na temu borbe žena za pravo glasa.


Predavanje pod nazivom „Kako su viktorijanske dame postale borbene sufražetkinje - borba žena za pravo glasa“ održao je dr. sc. Dinko Župan, viši znanstveni suradnik iz Hrvatskog instituta za povijest, podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu.


U svom predavanju, predavač se osvrnuo na događaje s kraja 18., te kroz 19. stoljeće, koja su dovela do priznavanja prava glasa ženama diljem Europe i svijeta, početkom i polovicom 20. stoljeća.


Aktivizam žena u navedenom periodu, najviše je vidljiv kroz sufražetski pokret koji se sredinom 19. stoljeća javlja u Engleskoj, te zahvaljujući kojemu su žene u konačnici i stekle pravo glasa.


Ravnatelj Državnog arhiva u Vukovaru, Petar Elez, pozdravio je okupljene.


POZIVNICA NA DOGAĐAJ