Popis stvaratelja dokumentarnog i arhivskog gradiva u nadležnosti DAVU

 

 

Sukladno članku 36. stavcima 2. i 3. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ 61/2018, 98/2019 i 114/2022) i članku 5. stavku 1. Pravilnika o evidencijama u arhivima („Narodne novine“ 19/2023) Hrvatski državni arhiv vodi Popis stvaratelja dokumentarnog i arhivskog gradiva u nadležnosti arhiva te isti objavljuje u strojno čitljivom obliku. 

 

Cjelokupan Popis stvaratelja dokumentarnog i arhivskog gradiva u nadležnosti arhiva RH može se pronaći na stranicama Hrvatskog državnog arhiva, dok se popis stvaratelja pod nadležnošću Državnog arhiva u Vukovaru nalazi u nastavku.