Posjet Tehničke škole Ruđera Boškovića Vinkovci

Dana 19. listopada 2022., učenici Tehničke škole Ruđera Boškovića Vinkovci sa profesoricom posjetili su Arhivski sabirni centar Vinkovci.


U sklopu nastave povijesti, viši arhivist Stjepan Prutki, učenicima je približio zavičajnu povijest 18. stoljeća, te objasnio gospodarske i društvene reforme u duhu prosvjetiteljstva. Osim toga, upoznao ih je sa djelovanjem Državnog arhiva u Vukovaru.