DIGITALIZACIJA FILMSKOG GRADIVA DRŽAVNOG ARHIVA U VUKOVARU

Pojava i razvoj novih tehnologija, posebice u drugoj polovici 20. i u prvim desetljećima 21. stoljeća, znatno su utjecali na zaštitu i čuvanje arhivskog gradiva, uključujući i filmske zapise. Gradivo danas već uvelike nastaje i čuva se u digitalnom obliku, dok se ono iz prethodnih vremena digitalizira kako bi se sačuvalo za budućnost, zaštitilo od oštećenja i propadanja te bilo što dostupnije javnosti. Sadržaj koji se nalazi na donedavno uobičajenim nosačima zapisa, poput papira (dokument, knjiga), fotografija, vrpca, kazeta, gramofonskih ploča i ostalih, može se određenim postupcima uspješno prenijeti (pretvoriti) u digitalni oblik i format.

Govoreći o filmskom arhivskom gradivu, skupina autora u članku „Iskaz o digitalnim tehnologijama 3“ definira digitalizaciju filma kao preobražaj filmskog gradiva iz njegova fizičkoga oblika u softverski kodiranu presliku, pritom vodeći računa o slici i zvuku. Za to postoji nekoliko metoda, kao što su: uporaba uređaja koji se stavljaju izravno na leću projektora, digitaliziranje svake pojedine slike u zapisu od 24 slike u sekundi te snimanje same projekcije na bijeloj podlozi. Prilikom restauracije, odnosno digitalizacije, u skladu sa normama arhivske struke, važno je obratiti pozornost na autentičnost i izvornost originalnog filmskog snimka.

U Državnom arhivu u Vukovaru, prilikom obrade i sređivanja arhivskog fonda: Crveni križ Županja (HR–DAVU–VK–770), pronađeno je deset rola filmske vrpce od 16 mm i jedna rola filmske vrpce od 35 mm. Gospodin Ladislav Keler, stručnjak s više od pola stoljeća rada i iskustva s filmskim zapisima, posebice u sektoru tehnologije audiovizualnih medija, obavio je prijenos svih 16 mm filmova u digitalni oblik. Spomenute filmske role sadrže edukativne videozapise koji uglavnom govore o zdravlju, pružanje prve pomoći, bolestima i načinima kako se od njih zaštititi. Njihovi su nazivi sljedeći:

  • ZARAZNA ŽUTICA
  • TRANSFUZIJA KRVI
  • SPAŠAVANJE IZ RUŠEVINA
  • SIDA
  • PUŠENJE I ZDRAVLJE
  • ŠIRENJE PUŠENJA
  • SARADNIK
  • ŠTA DA SE RADI
  • PRVA POMOĆ U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI
  • PRVA POMOĆ U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI (kopija)

Stvaratelji uradaka su različiti filmski studiji s prostora bivše Jugoslavije, na kojima su kao suradnici i konzultanti radili i prosvjetni djelatnici te medicinski stručnjaci. O postojanju međunarodnih odnosa govori i jedan film snimljen u suradnji sa „INTERFILMOM“ iz Sofije i Centralnim komitetom bugarskog Crvenog križa. Filmovi su rađeni u c/b (crno–bijeloj)–tonskoj ili kolor–tonskoj tehnici te je omjer širine i visine filmske projekcije 4:3. Duljina njihovog trajanja varira, od desetak do nekoliko desetaka minuta. Filmove su po svemu sudeći koristile podružnice Crvenog križa za promoviranje poželjnih zdravstvenih navika i odgovornog ponašanja u okolnostima nesretnih slučajeva.

Troje je djelatnika Državnog arhiva u Vukovaru 23. ožujka 2023. posjetilo g. Ladislava Kelera, koji im je u svojoj radionici demonstrirao i pojasnio nužnu opremu i postupke procesa digitalizacije 16 mm filmskog gradiva, kao i nekih drugih, danas arhaičnih, tehnologija, te istovremeno obavio digitalizaciju spomenutih filmskih zapisa.

Ovim putem i ovom prilikom javnosti predstavljamo jedan od digitaliziranih filmova: Tata, da li si dao krv? Film je za potrebe Crvenog križa Hrvatske snimljen 1988. godine u režiji poznatog i višestruko nagrađivanog hrvatskog redatelja Zrinka Ogreste.

         
Slika 1: Tehnika preoblikovanja filmskog zapisa iz analognog u digitalni oblik putem projiciranja slike na bijelu podlogu koju snima kamera, pri čemu je nužno uskladiti projekciju sa položajem kamere. Za podlogu se koristi bijeli mat hamer papir kako ne bi došlo do odsjaja svjetlosti.


Slika 2: Ladislav Keler u svojoj radionici.


          
Slika 3: Projektor 16 mm filma EIKI Slim Line.


          
Slika 4: Postupak umetanja filmske trake u projektor, prije čega se mora provjeriti kvaliteta i stanje filmske vrpce.


           
Slika 5: S lijeve strane monitora nalazi se mikseta, koja služi za bilježenje zvučnog zapisa te prilagođeni DVD player/recorder pomoću kojega se dobiveni snimak najprije prebacuje na DVD u VOB formatu i kasnije putem programa na računalo u željeni digitalni oblik.           
                               

Film "Tata, da li si dao krv?" može se pogledati u nastavku: