UnUtarnji ustroj

Odjel općih poslova

ODJEL ZA SREĐIVANJE I OBRADU ARHIVSKOG GRADIVA

ODJEL ZA NADZOR I ZAŠTITU ARHIVSKOG GRADIVA IZVAN ARHIVA

DOKUMENTACIJSKO-INFORMACIJSKI CENTAR I RAZVOJNA SLUŽBA

ARHIVSKI SABIRNI CENTAR VINKOVCI