• Kontakt

DRŽAVNI ARHIV U VUKOVARU

Županijska 66

32000 Vukovar

 

Tajništvo:

tel.: 032/425-195

 

Kontakt za istraživače, stranke i rješavanje zahtjeva u Vukovaru:

tel.: 032/333-934

 

ARHIVSKI SABIRNI CENTAR U VINKOVCIMA 

Duga 2

32 100 Vinkovci

tel.: 032/331-695

       032/333-931

 

RAD SA STRANKAMA I ISTRAŽIVAČIMA:

svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati (dnevni odmor 11:00-11:30)

Ime i prezime *
Email *
Telefon *
Adresa *
Predmet *
Tekstualna poruka *
Pošaljite poruku